Ceník 2019

Ceník vedení účetnictví
Cena vedení účetnictví začíná u měsíčního paušálu ve výši 1.000 Kč/měsíčně
a zahrnuje zaúčtování do 30 účetních dokladů měsíčně.
Nad 30 účetních dokladů se cena zaúčtování každého dalšího účetního dokladu
(faktury, pokladní doklad, atd.) pohybuje u vedení účetnictví 20 Kč/účetní doklad.
Zpracování daní je již zahrnuto v níže uvedeném ceníku, jedná se zejména o tyto daně
(DPH, silniční daň, přiznání k dani z příjmu právnických osob).

Vedení účetnicví – zaúčtování dokladů

 • Zaúčtování do 30 dokladů (neplátce DPH) – 1 200,00 Kč
 • Zaúčtování do 30 dokladů (plátce DPH) – 1 500,00 Kč
 • Zaúčtování nad 30 dokladů (neplátce DPH, cena za každý další doklad) – 20,00 Kč
 • Zaúčtování nad 30 dokladů (plátce DPH, cena za každý další doklad) – 24,00 Kč
 • Zaúčtování bankovní operace – 3,00 Kč
 • Zaúčtování skladové položky – 3,00 Kč
 • Závěrkové operace – do 1000 Kč
 • Příloha k roční závěrce – od 1000 Kč
Služby, které JSOU již v ceně zahrnuty:
Interní členění (střediska, činnosti, zakázky apod.)
Přiznání k DPH, daň silniční, přiznání k dani z příjmů + výkazy
Evidence drobného, hmotného i nehmotného majetku + odpisy
Zastupování na úřadech

Ceník daňové evidence – jednoduché účetnictví

Cena daňové evidence (jednoduchého účetnictví) začíná u měsíčního paušálu ve
výši 500 Kč/měsíčně a zahrnuje zaúčtování do 30 účetních dokladů měsíčně.
Nad 30 účetních dokladů se cena zaúčtování každého dalšího účetního dokladu
(faktury, pokladní doklady, atd.) pohybuje okolo 15 Kč/ účetní doklad.

Daňová evidence (jednoduché účetnictví) – zaúčtování dokladů

 • Zaúčtování do 30 dokladů (neplátce DPH) – 500,00 Kč
 • Zaúčtování do 30 dokladů (plátce DPH) – 700,00 Kč
 • Zaúčtování nad 30 dokladů (neplátce DPH, cena za každý další doklad) – 15,00 Kč
 • Zaúčtování nad 30 dokladů (plátce DPH, cena za každý další doklad) – 18,00 Kč
 • Zaúčtování bankovní operace – 3,00 Kč
 • Zaúčtování skladové položky – 3,00 Kč
Služby, které JSOU již v ceně zahrnuty:
Závěrkové operace
Interní členění (střediska, činnosti, zakázky apod.)
Přiznání k DPH, silniční daň, přiznání k dani z příjmů fyzických osob + přehledy
Evidence drobného, hmotného a nehmotného majetku + odpisy
Zastupování na úřadech

Ceník personalistiky a mezd

Cena za pracování měsíční mzdy se v oblasti mezd pohybuje v rozmezí 130 – 150 Kč/ zaměstnance a vždy se stanovuje od počtu zaměstnanců.
Cena zahrnuje mimo jiné také veškerou personální egendu, měsíční přehledy, výplatní
pásky, roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, evidenční a mzdové listy.
V rámci zpracování mezd zajistím také pracovní smlouvy, dohody o provedení práce,
výpovědi pracovního poměru, potvrzení o příjmu, přihlášení nebo odhlášení
zaměstnanců.

Zpracování mezd – počet měsíčních mezd

 • Zavedení firmy do mzdové evidence, přihlášení na úřadech – 500,00 Kč
 • Zpracování měsíční mzdy do 10 zaměstnanců – 150 Kč/ zam.
 • Zpracování měsíční mzdy nad 10 zaměstnanců – 130 Kč/ zam.
 • Vyúčtování pracovní cesty tuzemsko – 50 Kč/ zam.
 • Vyúčtování pracovní cesty zahraničí – 100 Kč/ zam.
 • Příprava podkladů k provedení kontroly SSZ nebo ZP – 500,00 Kč
Služby, které JSOU již v ceně zahrnuty:
Veškerá mzdová a personální agenda
Zastupování na úřadě

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ  

 • Daň z příjmů FO závislá činnost – od 500 Kč
 • Daň z příjmů FO a přehledů za OSVČ -18 Kč/ doklad (min. 1500 Kč)
 • Daň z příjmů PO – od 2500 Kč
 • Přiznání k dani silniční – od 500 Kč
 • Kontrolní hlášení a jiné přílohy k DPH – od 500 Kč
 • Přiznání k DPH opravné/dodatečné – od 500 Kč
 • Příplatek za pozdní dodání podkladů k DPH – 1 000 Kč
 • Uložení účetní závěrky do Sbírky listin – 500 Kč za 1 firmu

ZASTUPOVÁNÍ PŘI JEDNÁNÍ SE STÁTNÍMI INSTITUCEMI

 • 1. hodina jednorázově – 400 Kč/ hod
 • Účetní poradenství – 350 Kč/ hod
 • Paušál na ostatní výdaje (poštovné, kopírování, tisk dokladů) – 100 Kč/ měsíc

ÚČETNÍ PRÁCE – OSTATNÍ

 • Jednorázové zpracování účetnictví 1x za rok – 350 Kč/ hod
 • Vypracování účetních směrnic – 2000 Kč – 5000 Kč